• ورودی شهر
  ورودی شهر جدید هشتگرد

 • سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

 • برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور مدیر عامل ، هیات مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت
  به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسم جشن درختکاری ، امروز ۱۵اسفند با حضور مدیر عامل واعضاء هیات مدیره و سایر مدیران و کارکنان در یکی از پروژه های مسکن مهر (نیک سیستم)با همراهی ساکنین برگزار گردید.

 • اطلاعيه مربوط به تمدید ثبت نام مسکن مهر در پروژه های شهر جدید هشتگرد
  شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 52160 مورخ 1394/11/19 هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر ساخته شده يا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضيان واجدشرایط، معرفي و اعلام مي نمايد.

 • شهر جدید هشتگرد
  نمای زیبایی از شهر جدید هشتگرد در شب

شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
مناقصه

 
تاريخ انتشارآخرين مهلت
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 8-11-95/م1395-11-181395-12-07
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 7-10-95/م1395-11-021395-11-26
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 6-10-95/م1395-11-021395-11-23
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 5-9-95/م1395-10-011395-10-25
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 4-8-95/م1395-08-151395-09-06
آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2-2-95/م1395-04-231395-05-13
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2-2-95/م1395-02-291395-03-29
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1-1-951395-02-291395-03-19
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 3-2-95/م1395-02-291395-03-22
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 7-10-941395-02-121395-03-01
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1-1-951395-01-301395-02-11
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 7-10-941394-12-011394-12-08
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 6-10-94/م1394-10-301394-11-13
آگهی فراخوان ارزيابي كيفي شماره 2-2-94/ش پ1394-02-221394-03-17
آگهی فراخوان ارزيابي كيفي شماره 1-2-94/ش م1394-02-221394-03-17
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 25-12-93/م-31394-01-231394-02-15
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 24-11-93/م1394-01-231394-02-15
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 25-12-93/م1393-11-261393-12-16
آگهی های مناقصه عمومی شماره 22-11-93/م و تجدید مناقصه عمومی شماره 23-11-93/م1393-11-081393-11-18
آگهی مناقصه عمومی شماره 21-10-93/م 1393-10-281393-11-07
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 20-10-93/م 1393-10-111393-11-11
آگهی مناقصه عمومی شماره 03-07-1393/م 1393-07-031393-08-07
آگهی مناقصه عمومی 01-07-13931393-07-021393-07-19
عنوان

راه اندازی، طراحی، اجرا و بروزرسانی:  متين تايم  بهار 1393  MatinTime  2014