• اطلاعیه تخفیف دیر کرد
  براساس مصوبه مجمع عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد افرادی که نسبت به تسویه حساب و پرداخت بدهی خود اقدام نمایند از اعمال تخفیف در جرائم دیر کرد برخوردار خواهند شد .

 • سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

 • برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور مدیر عامل ، هیات مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت
  به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسم جشن درختکاری ، امروز ۱۵اسفند با حضور مدیر عامل واعضاء هیات مدیره و سایر مدیران و کارکنان در یکی از پروژه های مسکن مهر (نیک سیستم)با همراهی ساکنین برگزار گردید.

 • سخن مقام معظم رهبری
  پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسفبار می دانم و تأکید می کنم؛باید در قانون اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند.

 • شهر جدید هشتگرد
  نمای زیبایی از شهر جدید هشتگرد در شب

سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
مناقصه

 
تاريخ انتشارآخرين مهلت
آگهی تجدید مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 7-4-961396-04-201396-05-14
آگهی تجدید مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 5-4-961396-04-201396-05-02
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1-2-961396-03-011396-03-17
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2-2-961396-03-011396-03-17
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 3-2-961396-03-011396-03-17
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 8-11-95/م1395-11-181395-12-07
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 7-10-95/م1395-11-021395-11-26
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 6-10-95/م1395-11-021395-11-23
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 5-9-95/م1395-10-011395-10-25
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 4-8-95/م1395-08-151395-09-06
آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2-2-95/م1395-04-231395-05-13
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2-2-95/م1395-02-291395-03-29
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1-1-951395-02-291395-03-19
آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 3-2-95/م1395-02-291395-03-22
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 7-10-941395-02-121395-03-01
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1-1-951395-01-301395-02-11
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 7-10-941394-12-011394-12-08
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 6-10-94/م1394-10-301394-11-13
آگهی فراخوان ارزيابي كيفي شماره 2-2-94/ش پ1394-02-221394-03-17
آگهی فراخوان ارزيابي كيفي شماره 1-2-94/ش م1394-02-221394-03-17
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 25-12-93/م-31394-01-231394-02-15
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 24-11-93/م1394-01-231394-02-15
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 25-12-93/م1393-11-261393-12-16
آگهی های مناقصه عمومی شماره 22-11-93/م و تجدید مناقصه عمومی شماره 23-11-93/م1393-11-081393-11-18
آگهی مناقصه عمومی شماره 21-10-93/م 1393-10-281393-11-07
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 20-10-93/م 1393-10-111393-11-11
آگهی مناقصه عمومی شماره 03-07-1393/م 1393-07-031393-08-07
آگهی مناقصه عمومی 01-07-13931393-07-021393-07-19
عنوان

راه اندازی، طراحی، اجرا و بروزرسانی:  متين تايم  بهار 1393  MatinTime  2014