• ورودی شهر
  ورودی شهر جدید هشتگرد

 • سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

 • برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور مدیر عامل ، هیات مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت
  به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسم جشن درختکاری ، امروز ۱۵اسفند با حضور مدیر عامل واعضاء هیات مدیره و سایر مدیران و کارکنان در یکی از پروژه های مسکن مهر (نیک سیستم)با همراهی ساکنین برگزار گردید.

 • اطلاعيه مربوط به تمدید ثبت نام مسکن مهر در پروژه های شهر جدید هشتگرد
  شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 52160 مورخ 1394/11/19 هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر ساخته شده يا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضيان واجدشرایط، معرفي و اعلام مي نمايد.

 • شهر جدید هشتگرد
  نمای زیبایی از شهر جدید هشتگرد در شب

شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
مزایده

 
  عنوان مزایده :آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 5-9-94
  آگهي در محدوده :شهرجدیدهشتگرد
  منتشر کننده : شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  بها سند :
  طبقه بندی :فروش زمین
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1394-10-09
  آخرين مهلت :1394-10-22
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالي آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره آگهی 5-9-94 شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه هیئت مدیره به شماره های( 18216/94/ص مورخ 29/7/94) و(9344/94/ص مورخ 4/5/94) و(9341/94/ص مورخ 4/5/94) و(9329/94/ص مورخ 4/5/94) و(9328/94/ص مورخ4/5/94) و(10757/94/ص مورخ19/5/94) و(18232/94/ص مورخ29/7/94) و(11305/94/ص مورخ24/5/94) و(11306/94/ص مورخ24/5/94) و(15684/94/ص مورخ4/7/94) و(7447/94/ص مورخ10/4/94) و(10042/94/ص مورخ10/5/94) و(5194/94/ص مورخ 17/3/94 ) نسبت به فروش قطعات تجاری،صنعتی،آپارتمانی،مسکونی وغیره در شهرجدیدهشتگرد با کاربریهای به شرح جدول ذیل با مبلغ كارشناسي پایه از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. نحوه خرید اسناد مزایده: ازکلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید بامراجعه به اداره پیمان ورسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع درکیلومتر 65 محور تهران – قزوین، فاز2، محله 4 کد پستی 3361913111در ساعات اداری از مورخ 9/10/94 لغایت 22/10/94 در مقابل ارائه درخواست کتبی، کپی کارت ملی، جهت دریافت اسناد اقدام نمائید. آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پيشنهادات قيمت تا ساعت 14:00 روزسه شنبه مورخ 6/11/94 دبیر خانه شرکت عمران و بازگشایی پیشنهادات ساعت 11:00روزچهار شنبه مورخ 7/11/94 در اتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد. تبصره 1: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) چک برگشتی نزد شرکت عمران داشته باشند حق شرکت در مزایده را ندارند. تبصره2: ارائه هرگونه اسناد و چک غیر شرکت کننده در مزایده مورد قبول نمی باشد و مدارک لازم جهت اثبات موضوع باید ارائه گردد. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : اصل فیش یا ضمانت نامه بانکی (بابت سپرده شرکت در فراخوان) موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود. (پیشنهاد دهندگان باید ضمانت نامه ای معادل 10% قیمت پیشنهادی خود را بابت هر قطعه بعنوان سپرده شرکت در مزایده تحویل نمایند). هزینه آگهی برعهده برنده ویابرندگان مزایده می باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات
عنوان

راه اندازی، طراحی، اجرا و بروزرسانی:  متين تايم  بهار 1393  MatinTime  2014