• اطلاعیه تخفیف دیر کرد
  براساس مصوبه مجمع عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد افرادی که نسبت به تسویه حساب و پرداخت بدهی خود اقدام نمایند از اعمال تخفیف در جرائم دیر کرد برخوردار خواهند شد .

 • سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

 • برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور مدیر عامل ، هیات مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت
  به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسم جشن درختکاری ، امروز ۱۵اسفند با حضور مدیر عامل واعضاء هیات مدیره و سایر مدیران و کارکنان در یکی از پروژه های مسکن مهر (نیک سیستم)با همراهی ساکنین برگزار گردید.

 • سخن مقام معظم رهبری
  پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسفبار می دانم و تأکید می کنم؛باید در قانون اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند.

 • شهر جدید هشتگرد
  نمای زیبایی از شهر جدید هشتگرد در شب

سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
مزایده

 
  عنوان مزایده :آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 5-9-94
  آگهي در محدوده :شهرجدیدهشتگرد
  منتشر کننده : شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  بها سند :
  طبقه بندی :فروش زمین
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1394-10-09
  آخرين مهلت :1394-10-22
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالي آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره آگهی 5-9-94 شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه هیئت مدیره به شماره های( 18216/94/ص مورخ 29/7/94) و(9344/94/ص مورخ 4/5/94) و(9341/94/ص مورخ 4/5/94) و(9329/94/ص مورخ 4/5/94) و(9328/94/ص مورخ4/5/94) و(10757/94/ص مورخ19/5/94) و(18232/94/ص مورخ29/7/94) و(11305/94/ص مورخ24/5/94) و(11306/94/ص مورخ24/5/94) و(15684/94/ص مورخ4/7/94) و(7447/94/ص مورخ10/4/94) و(10042/94/ص مورخ10/5/94) و(5194/94/ص مورخ 17/3/94 ) نسبت به فروش قطعات تجاری،صنعتی،آپارتمانی،مسکونی وغیره در شهرجدیدهشتگرد با کاربریهای به شرح جدول ذیل با مبلغ كارشناسي پایه از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. نحوه خرید اسناد مزایده: ازکلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید بامراجعه به اداره پیمان ورسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع درکیلومتر 65 محور تهران – قزوین، فاز2، محله 4 کد پستی 3361913111در ساعات اداری از مورخ 9/10/94 لغایت 22/10/94 در مقابل ارائه درخواست کتبی، کپی کارت ملی، جهت دریافت اسناد اقدام نمائید. آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پيشنهادات قيمت تا ساعت 14:00 روزسه شنبه مورخ 6/11/94 دبیر خانه شرکت عمران و بازگشایی پیشنهادات ساعت 11:00روزچهار شنبه مورخ 7/11/94 در اتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد. تبصره 1: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) چک برگشتی نزد شرکت عمران داشته باشند حق شرکت در مزایده را ندارند. تبصره2: ارائه هرگونه اسناد و چک غیر شرکت کننده در مزایده مورد قبول نمی باشد و مدارک لازم جهت اثبات موضوع باید ارائه گردد. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : اصل فیش یا ضمانت نامه بانکی (بابت سپرده شرکت در فراخوان) موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود. (پیشنهاد دهندگان باید ضمانت نامه ای معادل 10% قیمت پیشنهادی خود را بابت هر قطعه بعنوان سپرده شرکت در مزایده تحویل نمایند). هزینه آگهی برعهده برنده ویابرندگان مزایده می باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات
عنوان

راه اندازی، طراحی، اجرا و بروزرسانی:  متين تايم  بهار 1393  MatinTime  2014