نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرهای جدید

روز دوم نمایشگاه

روز دوم نمایشگاه

غرفه شرکت عمران هشتگرد در نمایشگاه

غرفه شرکت عمران هشتگرد در نمایشگاه

جشن نیمه شعبان

مراسم جشن امام زمان (عج)

مراسم جشن امام زمان (عج)

مراسم جشن امام زمان (عج)

مراسم جشن امام زمان (عج)